logo Hesselen Cultureel

Zondag 25 april

Martine Salomons
Zang, gitaar een piano.
Afwisselend programma
met jazz, pop, musical
en klassiek.

U begrijpt dat het doorgaan
van dit prachtige programma
volledig afhangt van de
ontwikkelingen rond het
coronavirus.